GDPR

26 Jun

GDPR policy, 

 

Den 25e maj i år kommer GDPR att införas som en ny lag som kortfattat bestämmer hur Keep Training AB får behandla dina personuppgifter som kund hos oss. Det är vårt ansvar att informera dig om hur dina personuppgifter hanteras och vad du har för rättigheter.

 

Behandling av dina personuppgifter

Kortfattat används dina personuppgifter för att vi ska kunna erbjuda dig tjänsten Personlig Träning, utefter dina specifika behov och bakgrund. Personuppgifter som vi lagrar såsom dina intressen eller familjesituation, lagras hos oss från och med att du lämnade över detta till oss när du blev vår kund. Lagringen sker i Sverige och på vårt lokala kontor. Denna typ av information har du rätt att begära borttagning av när som helst. 

 

Dina personuppgifter används till att bokföra verksamhetens kostnader, då vi tillhandahåller Personliga Tränare till dig som kostar pengar och som även genererar en intäkt för verksamheten. Enligt lagen om bokföring, så är vi skyldiga att spara personuppgifter som berör ditt medlemskap och faktureringen i 7år efter att du avslutar ditt medlemskap, men därefter har du rätt att begära att dina personuppgifter raderas från våra system.

 

Om du önskar mer information om hur dina personuppgifter behandlas hos Keep Training, så kan du be din Personliga Tränare att skicka ut ett rutinprotokoll för en mer detaljerad beskrivning.